Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu
rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz kosztów,
wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia odebrania
Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie
o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
a) w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: Oleofarm sp.
z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@ewitaldo.pl;
3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub przy użyciu wzoru
udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
Jednakże skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Produktu
przed jego upływem 14 dni. Klient może zwrócić Produkt na adres magazynu
Sprzedawcy: Oleofarm sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 55-080 Pietrzykowice.
Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym
miejscu napisać „Zwrot”.
6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności
opakowania, zabezpieczenia i nadania.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym).
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do
umów:
a) o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo
odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczaniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia umowy.

 

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………………..dnia ………………….

……………..………………….
……………..………………….
……………..………………….
Imię i nazwisko konsumenta/(-ów),
adres i numer telefonu konsumenta/(ów).

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
e-mail: sklep@ewitaldo.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*)……………………………………………, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

1) świadczenia drogą elektroniczną następujących usług(1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) sprzedaży następujących rzeczy(2): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer Zamówienia: ………………………………………………
Data Zamówienia: ………………………………………………
Nr faktury/nr paragonu: ………………………………………………
Data Odbioru: ………………………………………………


Zwrot kosztów proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

 na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… 
 przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………...…………… .

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

…………………………………………………………
data i podpis Klienta będącego konsumentem
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 


(*) – niepotrzebne skreślić
(1) – podać, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną
(2) – podać, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotyczy zakupu Produktów w Sklepie internetowym

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem ewitaldo.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Oleofarm sp. z o.o oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Oleofarm sp. z o.o oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel